Vaccination

 systerjessica

Vaccination på  Bollmora VC

Vi erbjuder endast vaccinationer under kampanjtider för influensa och pneumokocker, november - februari.

Övriga vaccinationer utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler.

För riskgrupp eller är äldre än 65 år är det kostnadsfritt.

Influensavaccin och Blodförtunnande LM (PK <2,8)


Allmän info ang influensavaccination


Beprep.se - 070-6226700

Öppetider


Vaccinportalen - Var kan jag vaccinera mig?SMS:a "VACCINATION" till 72080 för påminnelse


Riskgrupper, Gravida och >65år är influensa/pneumokockvaccin kostnadsfritt.


  • Vuxna och barn med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, inklusive astma
  • Vuxna och barn med kronisk lever- eller njursvikt
  • Vuxna och barn med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Vuxna och barn med svårinställd diabetes
  • Personer med kraftig övervikt eller neurologiska eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • Barn med flerfunktionshinder
  • Gravida (gäller endast influensavaccin)
  • Personer som är födda 1952 eller tidigare.
  • Barn som tillhör någon av riskgrupperna ovan rekommenderas vaccin från sex månaders ålder.


Gravida rekomenderas influensavaccin från v. 17, gärna efte det att ultraljudsundersökningen är genomförd. Vaccinet kan då även ge det nyfödda barnet ett skydd, under de första levnadsmånaderna, i och med att dina antikroppar förs över till fostret via moderkakan. (Risken för svår sjukdom är störst i sista tredjedelen av graviditeten.) Om kronisk sjukdom, som till exempel astma eller diabetes, kan det vara bra att vaccinera sig redan tidigt under graviditeten.