Vårdcentralen

Bollmora Vårdcentral - 08-718 72 72 / Fax 08-718 72 01 


Tyresö Husläkarmottagning- 08-742 43 00 / Fax 08-742 43 01


Trollbäckens Vårdcentral - 08-718 71 20 / Fax 08-718 71 49


Vendelsö Vårdcentral - 08-606 15 31  / Fax 08-606 15 49


Helsa Vårdcentral Älta - 08-448 45 00 / Fax 08-448 45 07


Riddarens vårdcentral Tyresö - 08-121 489 30 / Fax 08-121 489 79

Folkets vårdcentral - 010-49 49 249Läkemedelsupplysningen

Tel. 0771-46 70 10
Helgfria vardagar kl. 08.00-18.00

Hudförändring bedöms endast om..


 • Övergår till att bli ett sår
 • Växer eller ändrar form
 • Ändrar färg/blir flammigt
 • Börjar klia eller blöda

Öronspolning


Endast till läkare om..

 • <12 år
 • Rör eller tid. opererad
 • Tid. perforation
 • Pg öroninfl
 • Flera öroninfektioner
 • Yrsel

TRANSPORT

TOLK


Tolkportalen

08- 123 140 00


Transvoice

08-120 800 00


Semantix

0770-45 74 00


Järva Tolk

08-445 75 90Språkkartan


Kommunikationsstöd i vården (bilder)

EXPRESS

08- 123 140 00

arabiska, persiska,

ryska, somaliska,

dari eller tigrinja


Lathund

Så här beställer du vårdtransport


Sjuktransport utan vårdbehov

Liggande/sittande  (Stabil patient men finns O2 v.b)

Betäll: 08-454 21 00 (knappval 1)


Transportambulans med vårdbehov

(Instabil patient, ej livshotande, bemannad med sjukvårdpersonal)

Beställ Tel: 08-454 21 00

OBS! Transportjournal ska skrivas


112 AMBULANS

(Livshotande)

Basal Hemsjukvård

PR Vård hemsjukvård AB

08-409 017 30

Avlistning 


...sker genom ett skriftligt meddelande till:


SLL-IT, ListOn

Box 22550

104 22 Stockholm


Brevet ska innehålla:


 • Datum
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Underskrift

Hitta en patients handläggare på Försäkringskassan,

Ring tel. 0771-17 90 00