Vårdcentralen

 systerjessica

TOLK


Tolkportalen

08- 123 140 00


Transvoice

08-120 800 00


Semantix

0770-45 74 00


Järva Tolk

08-445 75 90Språkkartan


Kommunikationsstöd i vården (bilder)

EXPRESS

08- 123 140 00

arabiska, persiska,

ryska, somaliska,

dari eller tigrinja

Knappval


 1. Återbud
 2. Receptförnyelse
 3. Rådgivning
 4. Boka tid
 5. Äldremottagning
 6. Tjänstesamtal
 7. Engelska

Öronspolning


Endast till läkare om..

 • <12 år
 • Rör eller tid. opererad
 • Tid. perforation
 • Pg öroninfl
 • Flera öroninfektioner
 • Yrsel

Hudförändring bedöms endast om..


 • Övergår till att bli ett sår
 • Växer eller ändrar form
 • Ändrar färg/blir flammigt
 • Börjar klia eller blöda

TRANSPORT

Bollmora Vårdcentral - 08-718 72 72 / Fax 08-718 72 01 


Tyresö Husläkarmottagning- 08-742 43 00 / Fax 08-742 43 01


Trollbäckens Vårdcentral - 08-718 71 20 / Fax 08-718 71 49


Vendelsö Vårdcentral - 08-606 15 31  / Fax 08-606 15 49


Helsa Vårdcentral Älta - 08-448 45 00 / Fax 08-448 45 07


Riddarens vårdcentral Tyresö - 08-121 489 30 / Fax 08-121 489 79

Folkets vårdcentral - 010-49 49 249
Lathund

Så här beställer du vårdtransport


Sjuktransport utan vårdbehov

Liggande/sittande  (Stabil patient men finns O2 v.b)

Betäll: 08-454 21 00 (knappval 1)


Transportambulans med vårdbehov

(Instabil patient, ej livshotande, bemannad med sjukvårdpersonal)

Beställ Tel: 08-454 21 00

OBS! Transportjournal ska skrivas


112 AMBULANS

(Livshotande)

Avlistning 


...sker genom ett skriftligt meddelande till:


SLL-IT, ListOn

Box 22550

104 22 Stockholm


Brevet ska innehålla:


 • Datum
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Underskrift

Äldremottagningen

För patienter > 75 år.

Tel.  08-1234 79 60

Tel.tid  kl. 08:15-10.

Erika Karlsson (Ssk)
Therese Venizelos (Dsk)


Läkemedelsupplysningen

Tel. 0771-46 70 10
Helgfria vardagar kl. 08.00-18.00

Basal Hemsjukvård

PR Vård hemsjukvård AB

08-409 017 30

Hitta en patients handläggare på Försäkringskassan,

Ring tel. 0771-17 90 00