Mässling

            Vem riskerar att bli smittad av mässling?


 • Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling
 • Vuxna födda mellan 1960 och 1980
 • Om man inte blivit vaccinerad
 • Om man inte haft mässling
 • Om man bara fått en dos vaccin
 • Personer som avstått vaccination


Kliniska kriterier för misstänkt diagnos


 • feber och
 • makulopapulärt utslag och hosta och/eller snuva och/eller konjunktivit.
 • Ofta finner man även saltkornsliknande utslag i munslemhinnan, s.k. Kopliks fläckar


Insjuknandet vid mässling är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande besvärlig torrhosta. Efter någon dag uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som först brukar ses i hårbotten/ansiktet och sedan sprider sig ner på bål och extremiteter. Ett annat tidigt symtom vid mässling är vita små fläckar på munslemhinnorna (Kopliks fläckar).


Komplikationer är ganska vanliga. Småbarn drabbas ofta av andningsbesvär och de infekterade slemhinnorna kan bli sekundärinfekterade med bakterier. Barnen kan då få exempelvis öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, vilket ofta kräver antibiotikabehandling. Mässlingviruset har också förmåga att orsaka lunginflammation i sig självt.


Smittvägen är luftburen med smådroppar som inandas eller når in via receptorer i ögats slemhinna.


Inkubationstiden

 • En smittad person är mest smittsam under den tidiga symtomatiska fasen (feber och tilltagande luftvägssymtom) men anses kunna vara smittsam från 4 dygn före debut av utslag till och med 4 dygn efter att utslagen uppträtt.

 • En smittad person på väg att insjukna men som ännu är asymtomatisk kan vara smittsam, ungefär från dag 5 efter exposition för viruset.

 • Inkubationstiden är oftast 10 – 12 dygn från smittotillfälle till feber, men kan variera från 7 till 18 dygn.

  Smittspridning
 • Mässlingsvirus inaktiveras snabbt utanför kroppen och överlevnadstid i luft eller på ytor är några timmar.

 • Mässlingsvirus kan följa med luftströmmar inomhus och finnas kvar i luften upp till två timmar efter den mässlingssjuke passerat.
tabell till stöd för bedömning av sannolik immunitet mot mässling bland personer födda och uppväxta i Sverige under olika perioder /Källa: Socialstyrelsen)

I Sverige erbjuds MPR-vaccinet vid 18 månaders ålder och i årskurs 1 eller 2


Om barnet fick den första dosen MPR-vaccin före 12 månaders ålder, bör barnet betraktas som ovaccinerat, och erbjudas två doser MPR-vaccin med minst 4 veckors intervall.


Om vaccinationsstatus är oklar, behöver man kontrollera antikroppsnivåer innan vaccination?

Nej. En serologisk undersökning inför vaccination behövs inte. Om personen redan har antikroppar mot någon eller flera av sjukdomarna när denne vaccineras kommer immunförsvaret att neutralisera viruset i vaccinet..

Ring 1177 Vårdguiden för rådgivning:

 • Svenska 1177
 • Somaliska 0771-1177 91
 • Arabiska 0771-1177 90