Vårdcentraler

systerjessica


Tolkportalen

08- 123 140 00


Transvoice

08-120 800 00


Semantix

0770-45 74 00


Språkservice

0770-457 458


Språkkartan

Avlistning 


...sker genom ett skriftligt meddelande till:


SLL-IT, ListOn

Box 22550

104 22 Stockholm


Brevet ska innehålla:


  • Datum
  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Underskrift

Basal Hemsjukvård

PR Vård hemsjukvård AB

Bollmora Vårdcentral - 08-718 72 72 / Fax


Tyresö vårdcentral- 08-742 43 00 / Fax 08-742 43 01


Trollbäckens Vårdcentral - 08-718 71 20 / Fax 08-718 71 49


Vendelsö Vårdcentral - 08-606 15 31 eller 00


Helsa Vårdcentral Älta - 08-448 45 00 / Fax 08-448 45 07


Handens Vårdcentral - 08-606 12 28 / Fax 08-606 12 45

Hitta en patients handläggare på Försäkringskassan,

Ring tel.

0771-17 90 00

Äldremottagningen

För patienter > 75 år.

Tel.  08-1234 79 60

Tel.tid  kl. 08:15-10.

Erika Karlsson (ssk)

Anita Löfstedt Sehlin (ssk)Distriktsköterka


Korta besök (10 min) bokas via webben


Längre besök på

08-7187272